پنجشنبه 1 تیر 1396

سایتهای مرتبط

تامین کل پد سلولزی مورد نیاز کولرهای شرکت انرژی توسط کولانسل

 تامین کل پد سلولزی مورد نیاز کولرهای شرکت انرژی توسط کولانسل
 
شرکت انـرژی به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده کولرهای آبی سلولزی در ایران و یکی از بزرگترین مشتری های شرکت کولان سل است که در فصل اخیر تمام نیاز پدهای سلولزی شرکت انرژی از کولرهای خانگی 3500 ، 5500 ، 70000 تا کولرهای صنعتی 11000، 18000 و 25000 توسط شرکت کولان سل تأمین گردید .

 

 


Copyright © 2013. koolancel.com. All Rights Reserved.
Designed By Mavi Design