شنبه 1 اردیبهشت 1397

تامین کل پد سلولزی مورد نیاز کولرهای شرکت انرژی توسط کولانسل

 تامین کل پد سلولزی مورد نیاز کولرهای شرکت انرژی توسط کولانسل
 
شرکت انـرژی به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده کولرهای آبی سلولزی در ایران و یکی از بزرگترین مشتری های شرکت کولان سل است که در فصل اخیر تمام نیاز پدهای سلولزی شرکت انرژی از کولرهای خانگی 3500 ، 5500 ، 70000 تا کولرهای صنعتی 11000، 18000 و 25000 توسط شرکت کولان سل تأمین گردید .

 

 


Copyright © 2013. koolancel.com. All Rights Reserved.
Designed By Mavi Design