شنبه 1 اردیبهشت 1397

اخذ تاییدیه کیفیت از بزرگترین پیمانکار پیش خنک کننده توربینهای گازی کشور

 اخذ تاییدیه کیفیت از بزرگترین پیمانکار پیش خنک کننده توربینهای گازی کشور

 

تلاش مجدانه مجموعه کولان سل در جهت تولید محصولات مرغوب باعث شده نه تنها در بازارهای عمومی خود مانند مرغداریها و گلخانه ها موفق باشد، بلکه در بازارهای خاص مانند پیش خنک کننده های توربین گازی (که پد با کیفیت بالا نیاز دارند) نیز مورد توجه و استقبال قرار گیرند. بعنوان نمونه پدهای کولان سل در نیروگاه های سیکل ترکیبی کرمان (V94.2) و سیکل ترکیبی دماوند V94.2 نصب شده اند.


Copyright © 2013. koolancel.com. All Rights Reserved.
Designed By Mavi Design