سه شنبه 1 اسفند 1396

پد کولر آبی

بازدهی خنکی پد سلولزییا پوشال سلولزیاز پوشال معمولیبیشتر می باشد . به لحاظ خاصیت خودشویی در مدت زمان بسیار طولانی تر رسوب می گیرد و عمر مفید آن از پوشال های معمولی بیشتر است .

قرارگیری لایه های سلولزی به صورت منظم و موجدار در کنار هم علاوه بر ایجاد سطح تماس بسیار زیاد بین آب و هوا افت فشار کمتر را نیز بهمراه داشته که ارتباط مستقیم با کاهش برق مصرفی کولر دارد .

میزان بالای جذب آب در پد سلولزی از دیگر مزایای آن می باشد که از عوامل مهم در خنک شدن هوا است . یک متر مکعب از پد سلولزی می تواند 100 لیتر آب را جذب نماید .

عدم حمل قطرات آب در جریان هوای خنک از موارد بسیار مهمی است که انتقال باکتری های مضر تنفسی را بسیار کاهش و هوای سالم محیط را تأمین می نماید .

به پدهای مدل 5090 که در سیستم سرمایش تبخیری (کولر آبی) استفاده می شود اصطلاحا پدسلولولزی  نیز گفته می شود  . 

 

 

 

 

 

 

مزایا :

  •  خنکی بیشتر
  •  عدم انتقال باکتری به محیط
  •  عمر طولانی تر نسبت به پوشال ( تقریبا چهار برابر )
 
  از تا توضیحات
ارتفاع 20cm 200cm بنا به سفارش مشتری
عرض 50cm  100cm  بنا به سفارش مشتری
ضخامت 5cm 30cm  بنا به سفارش مشتری

 


Copyright © 2013. koolancel.com. All Rights Reserved.
Designed By Mavi Design