پنجشنبه 1 تیر 1396

سایتهای مرتبط

پیش سرمایش برای توربین های گازی

 

 

پیش سرمایش برای توربین های گازی (مدل 7060)

هنگای که دمای محیط بالا باشد ، خنک کردن هوای ورودی به توربین سودمند خواهد بود و ممکن است این عمل با کمک تبرید مکانیکی یا سرمایش تبخیری انجام شود .

در صورت استفاده از سرمایش تبخیری ، خنک کننده بایستی حتی الامکان در نزدیکی ورودی هوا قرار داشته باشد ، به نحوی که ورود هوای خنک کننده تسهیل شده و ضمنا حداکثر زمان لازم جهت تبخیر آب اضافه شده نیز منظور شود .

معمولا بازده توربین های گازی به ازای هر 20°F ( 11.1°C ) افزایش دمای محیط ، 10 درصد نسبت به ظرفیت اسمی آن کاهش می یابد ( و بالعکس ) . مثلا اگر دمای محیط به 60°F ( 15.6°C ) کاهش یابد ، بازده توربین حدود 10 درصد بیش از حالتی است که دمای محیط 80°F ( 26.7°C ) باشد .

 

 

مزایا :

 

 

  •  افزایش راندمان توربین گازی
  •  افزایش توان تولید برق
  •  کاهش تولید آلاینده های مضر
  •  بازپرداخت سریع سرمایه گذاری
 
  از تا توضیحات
ارتفاع 120cm 200cm بنا به سفارش مشتری
عرض 50cm  100cm بنا به سفارش مشتری
ضخامت 5cm 30cm بنا به سفارش مشتری

Copyright © 2013. koolancel.com. All Rights Reserved.
Designed By Mavi Design